Antaresohu

Formular anëtarësimi

Duke plotësuar formularin, ju regjistroheni në regjistrat e anëtarësisë së organizatës Europa Donna Albania dhe do të mund të merrni informacione me anë të e-mail-it të cilat do të ju informojnë mbi aktivitetet që organizon Europa Donna Albania, si dhe do të informoheni për më të rejat e zbulimeve mbi kancerin e gjirit dhe pajisjen me Kartën e Anëtarësisë, të cilën mund ta porosisni në çdo kohë pranë zyrave tona në Tiranë.

Të dhënat personale do të grumbullohen, përpunohen, mbahen, mbrohen dhe ruhen në zbatim të ligjit Nr 9887 dt. 10.03. 2008 për mbrojtjen e të dhënave personale dhe në asnjë mënyrë nuk do ti jepen palëve të treta pa autorizimin me shkrim të subjekteve të të dhënave personale.