Partnerët tanë

Të nderuar miq, mbështetës dhe donatorë,
Faleminderit për mbështetjen dhe besimin tuaj!
Europa Donna Albania ka rritur ndërgjegjësimin në lidhje me kancerin e gjirit që prej themelimit të saj, e sidomos në vitet e fundit. Besojmë se kemi ndihmuar shumë gra me punën tonë, përfshirë edhe me ndihmën tuaj. Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona për të arritur sa më shumë ndërgjegjësim dhe ndihmë për gratë dhe të afërmit e tyre në nevojë. Puna jonë, nuk do të ishte aq e dukshme dhe e suksesshme pa ju, miqtë tanë – mbështetësit dhe donatorët – për të cilët kemi shumë mirënjohje dhe vërtetë ju falënderojmë. Ne besojmë se do të vazhdojmë të gjejmë mundësi të reja për bashkëpunim.

qode-np-item
qode-np-item
qode-np-item
qode-np-item
qode-np-item
qode-np-item
qode-np-item
qode-np-item
qode-np-item
qode-np-item