Revista

Revista ‘Europa Donna Albania’ publikohet çdo tre muaj dhe përfshin informacione për Kancerin e Gjirit, histori personale dhe histori suksesi. Artikuj të dedikuar nga profesionistët e mjekësisë si dhe aktivitete dhe projektete që EDA zhvillon. Këtu keni mundësinë të lexoni revistën në versionin online.