Europa Donna në Komisionin Evropian për konsultimin e planit “Europe’s Beating Cancer”

Europa Donna në Komisionin Evropian për konsultimin e planit “Europe’s Beating Cancer”

Komisioni Evropian ka lançuar sot, në Ditën Kombëtare të Kancerit, konsultimin publik në mbarë BE-në mbi planin planin “Europe’s Beating Cancer Plan”. Ky konsultim do të ndihmojë në formimin e “Planit”, identifikimin e fushave kryesore dhe eksplorimin e veprimeve për të ardhmen.

Sidoqoftë, me deri në 40% të rasteve të kancerit që i atribuohen shkaqeve të parandalueshme, hapësira për veprim dhe potenciali për të zvogëluar numrin e rasteve në BE është i madh. Siç është njoftuar nga Presidentja von der Leyen në “Udhëzimet Politike” të saja, dhe të përcaktuara në letrën e misionit të Komisioneries për “Shëndetin dhe Sigurinë e Ushqimit”, Stella Kyriakides, Komisioni do të paraqesë një plan Evropian për të zvogëluar vuajtjet e shkaktuara nga sëmundja dhe mbështetjen e Shteteve Anëtare për të përmirësuar kontrollin dhe kujdesin ndaj kancerit.

Çdo vit, 3.5 milion persona diagnostikohen me kancer në Bashkimin Evropian dhe kanceri është shkaku i dytë kryesor i vdekjes në të gjithë botën. Kjo është një çështje serioze shëndetësore që do të prekë drejtpërdrejt 40% të qytetarëve të BE-së me ndikime të rëndësishme në sistemet dhe ekonomitë evropiane shëndetësore.

Europa Donna – Koalicioni Evropian i Kancerit të Gjirit  (anëtare e së cilës është dhe Shqipëria me Europa Donna Albania) merr  pjesë në takimin e sotëm të Komisionit Evropian në lançimin e planit të “Europe’s Beating Cancer Plan”.

Europa Donna, e cila përfaqësohet sot në Komisionin Evropian nga Drejtuesja e Përgjithshme, Susan Knox dhe anëtarja e bordit të ED-së,  Vesna Rmaljak, po advokojnë që të përfshihen në këtë plan dhe këto pika:

  • Regjistër për kancerin e gjirit të hershëm dhe të avancuar
  • Kapërcimi i pabarazive
  • Skrinimi i mamografisë sipas popullatës në të gjitha vendet evropiane
  • Qasje në njësitë speciale multidisiplinare të gjirit për të gjithë pacientët evropianë
  • Rritja e investimeve në studimin e kancerit të gjirit

#WorldCancerDay #EUCancerPlan

EUROPA DONNA mezi pret të punojë me Stella Kyriakides për këtë plan.  Stella Kyriakides është Komisionerja Evropiane për Shëndetin, e cila ka marrë këtë detyrë në dhjetor të 2019-ës. Stella është ish-presidentja e EUROPA DONNA – Koalicioni Evropian për Kancerin e Gjirit.

Ursula von der Leyen, Presidentja e Komisionit Evropian, tha: “Të gjithë kanë një mik, një koleg ose një të afërm që e ka kaluar këtë. Të gjithë kanë përjetuar të njëjtin sens trishtimi dhe pafuqie. Por ka diçka që mund të bëjmë – individualisht dhe kolektivisht. Në nivelin e Shtetit Anëtar dhe përmes Bashkimit tonë Evropian. Sigurisht, ne nuk fillojmë nga e para. Por ka shumë më tepër që mund të bëjmë sesa po bëjmë aktualisht. Sot, në Ditën Botërore të Kancerit, ne fillojmë një rrugë të përbashkët që do të çojë në “Europe’s Beating Cancer Action Plan”. Së bashku mund të bëjmë një ndryshim: me parandalimin dhe hulumtimin, me një strategji të re të të dhënave dhe barazinë në trajtim në të gjithë Evropën.”

Stella Kyriakides, Komisionerja për Shëndetin dhe Sigurinë e Ushqimit, tha: “Kanceri është një zonë ku qytetarët e BE-së presin që ne të ndërmarrim veprime vendimtare. Një Evropë që përpiqet për më shumë është një Evropë që dëgjon qytetarët e saj, që kujdeset për mirëqenien e tyre. Kjo është ajo që ka të bëjë me “Europe’s Beating Cancer Action Plan”, – duke bërë një ndryshim për qytetarët e Evropës, pacientët dhe sistemet shëndetësore. Suksesi i Planit do të varet nga angazhimi i plotë i qytetarëve, pacientëve me kancer, palëve të interesit dhe aktorëve në nivele evropiane, kombëtare dhe lokale. I ftoj të gjithë të marrin pjesë dhe ta bëjnë këtë plan sa më ambicioz dhe efikas. Së bashku mund të bëjmë një ndryshim.”

“Europe’s Beating Cancer Plan” i cili do të prezantohet para fundit të këtij viti, do të propozojë veprime në çdo fazë kryesore të sëmundjes:

Masat parandaluese: Parandalimi është mënyra më e lehtë dhe më efektive për të zvogëluar kancerin në BE. Masat për parandalimin mund të përfshijnë përmirësimin e qasjes në dieta të shëndetshme dhe mbulimin e vaksinave; masa për të zvogëluar faktorët e rrezikut mjedisor siç janë ndotja dhe ekspozimi ndaj kimikateve; hulumtimi dhe ndërgjegjësimi.

Zbulimi i hershëm dhe diagnoza: Masat për të përmirësuar mundësinë e një rezultati më të mirë shëndetësor përmes diagnostikimit të hershëm mund të përfshijnë rritjen e mbulimit të popullatës së synuar për kontrollimin e kancerit; përdorimi i shtuar i zgjidhjeve dixhitale dhe mbështetja teknike për Shtetet Anëtare.

Trajtimi dhe kujdesi: Masat për të përmirësuar rezultatet e kujdesit dhe trajtimit të kancerit mund të përfshijnë përmirësimin e qasjes në trajtim me cilësi të lartë dhe marrjen e terapive të reja; masa për të siguruar disponueshmërinë dhe përballueshmërinë e ilaçeve thelbësore; risi dhe kërkime.

Cilësia e jetës: Masat për të siguruar cilësinë më të mirë të jetës për pacientët me kancer, të mbijetuarit dhe kujdestarët mund të përfshijnë masa për të përmirësuar ri-integrimin profesional; parandalimi i diskriminimit; sigurimi i kujdesit paliativ dhe transferimet e praktikave më të mira.

Komisioni ka filluar sot konsultimin publik në “Europe’s Beating Cancer Plan: Le të përpiqemi për më shumë” në Parlamentin Evropian. Konsultim ky që u hap nga Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen, ngjarja bashkon qytetarë, pacientë me kancer dhe të mbijetuar për të ndarë dëshmitë e tyre personale, si dhe një gamë të gjerë të palëve të interesuara, nga drejtuesit politikë, deri tek profesionistët e shëndetit dhe OJQ-të.

Hapat e ardhshëm

Qëllimi i konsultimit publik është të lejojë qytetarët evropianë dhe palët e interesuara të kontribuojnë dhe shprehin mendimin e tyre për mënyrat më të mira për të adresuar këtë çështje në BE. Rezultatet e konsultimit do të futen në skicën e këtij plani, dhe të ndihmojnë në identifikimin e fushave dhe fushëveprimi i veprimeve që do të ndërmerren në të ardhmen. Konsultimi do të zgjasë për dymbëdhjetë javë. Përveç konsultimit publik, Komisioni sot po fillon edhe një konsultim mbi “Udhërrëfyesin” për Planin, që zgjat për katër javë.

Deri në korrik, elementët specifikë të Planit do të diskutohen me Shtetet Anëtare, si dhe konsultimet e synuara me palët e interesuara. Plani i Kancerit të Rrahjes në Evropë do të paraqitet para fundit të këtij viti. Deri në korrik, elementët specifikë të Planit do të diskutohen me Shtetet Anëtare, si dhe konsultimet e synuara me palët e interesuara. “Europe’s Beating Cancer Plan” do të paraqitet para fundit të këtij viti.

Informacion shtesë:

Trajtimi i kancerit është i një rëndësie themelore për të ardhmen e Evropës. Një rast i ri me kancer diagnostikohet në BE çdo 9 sekonda. Kanceri është shkaku i dytë kryesor i vdekshmërisë pas sëmundjes kardiovaskulare. Për më tepër, incidenca e kancerit vendos një barrë masive në sistemin shëndetësor dhe shoqëror, bën presion mbi buxhetet qeveritare dhe ndikon negativisht në produktivitetin dhe rritjen e ekonomisë, përfshirë shëndetin e fuqisë punëtore të BE-së. Është një sëmundje komplekse e shkaktuar nga një kombinim i faktorëve të shumtë, duke përfshirë predispozicionin gjenetik, ndikimet mjedisore ose jetese dhe agjentët infektivë. Deri në vitin 2035, rastet e kancerit mund të dyfishohen dhe pa veprime të mëtejshme, ajo mund të bëhet shkaku kryesor i vdekjes në Bashkimin Evropian. Sidoqoftë, 40% e të gjitha rasteve të kancerit mund të parandalohen nëse zbatohen rekomandimet për të zvogëluar rrezikun – siç specifikohet në Kodin Evropian Kundër Kancerit./ EUROPA DONNA ALBANIA