Rëndësia e Regjistrit të Kancerit

Rëndësia e Regjistrit të Kancerit

Kanceri është një barrë e madhe kombëtare. Kanceri është shkaku i dytë kryesor i vdekjeve. Vetëm në vitin 2000, rreth 552.200 amerikanë vdiqën nga kanceri. Kjo arrin në më shumë se 1,500 njerëz në ditë.

Ulja e barrës së kancerit të vendit është një shkak i madh dhe fisnik që përfshin shumë njerëz, duke përfshirë mjekë, studiues, epidemiologë, planifikues të shëndetit publik, ligjvënës, pacientë advokues, organizata pacientësh, studentë të mjekësisë dhe të tjerë. Të gjithë këta njerëz vlerësojnë dhe mbështeten në të dhënat e kancerit në përpjekjen e tyre për të fituar “Luftën kundër Kancerit”.

Mjekëve u duhen të dhëna për kancerin për të mësuar më shumë rreth shkaqeve të kancerit dhe për të zbuluar më herët kancerin, duke rritur kështu mundësinë për të gjetur një kurë. Specialistët e kancerit bëjnë zgjedhje të trajtimit bazuar në të dhëna të sakta të kancerit nga burime të tilla si raportet nga patologët dhe citologët. Edhe pas trajtimit, specialistët e kancerit ende kanë nevojë për të dhëna të kancerit për të ndjekur me pacientin mjaftueshëm kohë për të përcaktuar nëse trajtimi ka funksionuar dhe, nëse jo, për të përcaktuar pse jo. Meqenëse regjistrat e kancerit japin këtë lloj të dhënash, ato janë mjete të vlefshme kërkimore për ata që janë të interesuar në etiologjinë, diagnozën dhe trajtimin e kancerit.

Të dhënat e kancerit mund të tregojnë për faktorët e rrezikut të mjedisit ose sjelljet me rrezik të lartë, kështu që masat parandaluese mund të merren për të zvogëluar numrin e rasteve të kancerit dhe vdekjeve që rezultojnë. Agjencitë lokale, shtetërore dhe kombëtare të kancerit dhe programet e kontrollit të kancerit gjithashtu përdorin të dhëna të regjistrit nga zona të caktuara për të marrë vendime të rëndësishme të shëndetit publik që maksimizojnë efektivitetin e fondeve të kufizuara të shëndetit publik, të tilla si zbatimi i programeve të shqyrtimit.

Ndjekja gjatë gjithë jetës është një aspekt tjetër i rëndësishëm i regjistrit të kancerit. Ndjekja aktuale e pacientit shërben si një kujtesë për mjekët dhe pacientët për të planifikuar ekzaminime të rregullta klinike dhe siguron informacion të saktë për mbijetesën.

Shkurtimisht, rëndësia e regjistrave të kancerit qëndron në faktin se ato mbledhin të dhëna të sakta dhe të plota të kancerit që mund të përdoren për kontrollin e kancerit dhe kërkimin epidemiologjik, planifikimin e programit të shëndetit publik dhe përmirësimin e kujdesit ndaj pacientit. Në fund të fundit, të gjitha këto aktivitete ulin barrën e kancerit. Siç shënoi Dr. Donna Shalala, ish Sekretarja e Departamentit të Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore në SHBA: “Një sistem kombëtar i regjistrave të kancerit mund të na ndihmojë të kuptojmë më mirë sëmundjen dhe të përdorim burimet tona për efektin më të mirë në parandalimin dhe trajtimin”.

Burimi: NIH/ Përshtati në shqip: Europa Donna Albania