Te Fundit

Përshtati në shqip Dr. Orges SPAHIU,  Përgjegjës i Njësisë së Radioterapisë – QSUT “Nënë Tereza” Shumë qendra të Radioterapisë nëpër botë janë përballur me pandeminë e Covid-19. Kjo ka çuar në një situatë të paparashikuar dhe duke kërkuar ndërmarrjen e masave shtrënguese. Disa prej këtyre masave janë...

Komisioni Evropian ka lançuar sot, në Ditën Kombëtare të Kancerit, konsultimin publik në mbarë BE-në mbi planin planin "Europe’s Beating Cancer Plan". Ky konsultim do të ndihmojë në formimin e "Planit", identifikimin e fushave kryesore dhe eksplorimin e veprimeve për të ardhmen. Sidoqoftë, me deri në...